Thông báo chiêu sinh

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023

19/10/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo  triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 . Chi tiết tại File [...]

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2023

12/10/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2023. Chi tiết tại file Thông báo [...]

Thông báo việc thực hiện đính chính bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2023.

12/10/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo việc thực hiện đính chính bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2023. Chi tiết tại File Thông [...]

21/08/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023. Chi tiết tại File đính kèm THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC [...]

Thông báo chiêu sinh

27/03/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2023. Chi tiết [...]

Thông báo chiêu sinh

27/03/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí  năm [...]

27/02/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2022 . Chi tiết [...]

27/02/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình” năm [...]

Thông báo chiêu sinh Khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”

27/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”. Chi tiết tại file đính kèm Chieu sinh khoa Boi duong nghiep vu bao chi [...]

Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020

19/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020. [...]