Thông báo chiêu sinh

21/08/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023. Chi tiết tại File đính kèm THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC [...]

Thông báo chiêu sinh

27/03/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2023. Chi tiết [...]

Thông báo chiêu sinh

27/03/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí  năm [...]

27/02/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2022 . Chi tiết [...]

27/02/2023

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình” năm [...]

Thông báo chiêu sinh Khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”

27/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”. Chi tiết tại file đính kèm Chieu sinh khoa Boi duong nghiep vu bao chi [...]

Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020

19/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020. [...]

Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III năm 2020

19/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” năm 2020. [...]

Thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

12/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chi tiết tại File đính [...]