Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh Khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”

27/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”. Chi tiết tại file đính kèm Chieu sinh khoa Boi duong nghiep vu bao chi [...]

Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020

19/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” năm 2020. [...]

Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III năm 2020

19/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” năm 2020. [...]

Thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

12/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chi tiết tại File đính [...]