Thông báo chiêu sinh


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí  năm 2023. Chi tiết tại File đính kèm Thong bao chieu sinh boi duong bien tap vien, phong vien (1)