Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số” năm 2021


Sáng ngày 04/8/2021, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) đã tổ lức Lễ Khai giảng trực tuyến lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số” năm 2021 cho 42 học viên là Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện có PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện; Về phía Trường có TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường, các đồng chí Phó Hiệu trưởng và toàn thể 42 Học viên của lớp tại các điểm cầu.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Với mục tiêu của lớp học nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức chung, cơ bản về chuyển đổi số, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số; Củng cố, bổ sung nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho người đứng đầu; Phát huy vai trò, hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số cho người đứng đầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số. Hướng tới mục tiêu đó, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc mong muốn 42 học viên là các Lãnh đạo cấp Vụ của Học viện tham gia lớp học hãy tận dụng tối đa cơ hội này để tiếp thu kiến thức về chuyển đổi số một cách có hiệu quả nhất.
Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường cảm ơn sự quan tâm của PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc và quý Học viện đã tạo điều kiện tốt nhất để Trường tổ chức lớp học và Trường xin hứa sẽ tuân thủ đúng nguyên tắc, phối hợp chặt chẽ với Học viện để lớp học diễn ra thành công, tốt đẹp mang lại hiệu quả cao nhất.
Ngay sau khi Lễ Khai giảng kết thúc, lớp học chính thức tham gia học tập theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.
Ông Nguyễn Huy Dũng– Thứ trưởng Bộ TT&TT  giảng dạy chuyên đề “ Chương trình chuyển đổi số quốc gia”  

Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT  giảng dạy chuyên đề “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số”