Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo  triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 . Chi tiết tại File Thong bao trieu tap thi sinh