Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023. Chi tiết tại File đính kèm THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC