Thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III năm 2020


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và ” Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” năm 2020. Chi tiết tại File đính kèm Thong bao chieu sinh khoa Boi duong chuc danh PV, BTVIII