Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham dự Diễn đàn “Báo chí và Công nghệ” và thực hiện Lễ ký kết Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham dự Diễn đàn “Báo chí và Công nghệ” và thực hiện Lễ ký kết Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”

15 Tháng Mười Một, 2019

Sáng ngày 13/11/2019 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Báo chí và Công nghệ” và Lễ ký kết Dự án “Phát triển [...]