Văn bản chính sách mới

Quyết toán ngân sách của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

15/10/2021

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020. Đính kèm  file Quyet toan ngan sach [...]