Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2024 tại Hà Nội


 

 Chiều ngày 01/03/2024, tại 115 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) phối hợp cùng với Cục Báo Chí (Cục) tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí”cho gần 80 học viên là lãnh đạo hoặc đang trong diện quy hoạch lãnh đạo của các cơ quan báo chí.
Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có TS.Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng; về phía Cục Báo Chí có ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng cùng toàn thể học viên.

Hiệu trưởng  Đinh Đức Thiện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng lớp học, TS. Đinh Đức Thiện-  Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Lớp học được tổ chức với mục tiêu trang bị cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực báo chí; Cung cấp kiến thức về nghiệp vụ quản lý báo chí và kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí cho học viên sẽ được bổ nhiệm là lãnh đạo các cơ quan báo chí theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan Báo chí.
 Bên cạnh đó, thông qua lớp học các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để nâng cao năng lực và hiệu quả cho công tác quản lý báo chí. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng