Buổi học tập thực tế của lớp “ Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông” tại Long An


 

Trong khuôn khổ nội dung, chương trình học tập đã được phê duyệt của khóa “ Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông” thuộc Dự án số 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Tiểu dự án 1- Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sáng ngày 24/8/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) tổ chức buổi học tập thực tế cho các học viên  khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông tại Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ( Đài)
Tham gia buổi học tập của lớp, về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Xuân Toanh, Giáo viên chủ nhiệm – Quản lý lớp học, ông Trần Anh Tuấn, chuyên viên phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; về phía Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có Ông Lê Hồng Phước, Giám đốc.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lê Hồng Phước  phát biểu  tại buổi học tập thực tế

 Tại buổi học tập thực tế, các học viên đã được nghe ông Lê Hồng Phước giới thiệu về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; những thuận lợi, khó khăn của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, việc xây dựng văn hoá báo chí trong bối cảnh cách mạng 4.0 cũng như việc quản lý và Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý của Đài

Đại diện Trường tặng quà Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Đồng thời, các học viên đã được ông Lê Hồng Phước giải đáp các thắc mắc và trao đổi những kinh nghiệm thực tế cũng như làm rõ các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong thực tiễn công việc đang đặt ra ở Đài và đi thăm quan các phòng chức năng của Đài. Qua buổi học tập thực tế, học viên khóa “ Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông”  có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của mình.

Toàn cảnh buổi học tập thực tế