Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2023 tại Hà Nội


 

Chiều ngày 22/5/2023, tại 115 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) phối hợp cùng với Cục Báo Chí (Cục) tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” cho gần 90 học viên là lãnh đạo hoặc đang trong diện quy hoạch lãnh đạo của các cơ quan báo chí.
Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có TS.Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng; về phía Cục Báo Chí có ông Đặng Khắc Lợi,  Phó Cục trưởng cùng toàn thể học viên.

Hiệu trưởng  Đinh Đức Thiện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng lớp học, TS. Đinh Đức Thiện-  Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Lớp học được tổ chức với mục tiêu trang bị cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực báo chí; Cung cấp kiến thức về nghiệp vụ quản lý báo chí và kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí cho học viên sẽ được bổ nhiệm là lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng như đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí (theo quy định về điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí tại điều 6, Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của ban bí thư Trung ương ban hành “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí”). Bên cạnh đó, thông qua lớp học các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để nâng cao năng lực và hiệu quả cho công tác quản lý báo chí. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi phát biểu

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Ông Đặng Khắc Lợi , Phó Cục trưởng Cục Báo chí đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức lớp học và bày tỏ mong muốn các học viên hoàn thành chương trình học tập đạt kết quả tốt nhất

Toàn cảnh Lễ khai giảng