Đại hội Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025


 

Sáng ngày 09/6/2020, tại  Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức  Đại hội Chi bộ  lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Vũ Văn San – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; Về phía Chi bộ Trường có đồng  chí Đinh Đức Thiện, Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư cùng toàn thề đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Long trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Trường

 Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Long,  Phó Bí thư Chi bộ,  Phó Hiệu trưởng Trường cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trường luôn nghiêm túc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện việc: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Làm gương- Kỷ cương- Trọng tâm- Bứt phá” của Bộ Thông tin và Truyền thông. Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, đã chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong  các công tác tổ chức, phát triển kiện toàn bộ mày, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác biên soạn tài liệu, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế .

Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025: Chi bộ  phải tập trung, bám sát các  chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đao Bộ Thông tin và Truyền thông và phát huy những thành tích đã đạt được, sửa chữa và khắc phục những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ , nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đảo của Chi ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết trình đại hội, đại hội đã được nghe đồng chí Đinh Đức Thiện- Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020 và nghe tham luận của đại diện phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; của Đoàn Thanh niên.

 Đồng chí Vũ Văn San Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Văn San, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao sự đoàn kết, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ  Trường trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của  Trường để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đồng chí Vũ Văn San cũng khẳng định: Chi bộ Trường luôn gắn công tác Đảng với công tác của chính quyền cùng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trường, tạo được chất lượng sinh hoạt chi bộ hết sức cuốn hút.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí  Vũ Văn San yêu cầu cấp ủy Chi bộ  Trường tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên trong Chi bộ các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo tổ chức đoàn thể…

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí  Đinh Đức Thiện-  Hiệu trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí  Nguyễn Văn Long- Phó Hiệu trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Ngọc Bảo – Phó Hiệu trưởng giữ chức Chi ủy viên. Đại hội đã bầu 04 đồng chí là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan của tập thể đảng viên Chi bộ Trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận tại Đại hội

Đại diện Đoàn Thanh niên CSHCM trình bày tham luận tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội