1. Họ và tên: Trần Minh

2. Chức vụ:  Phó hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37665959

5. Email: tranminh@mic.gov.vn