Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (ICS)

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (được thành lập ngày 06/10/2008) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Qua 05 năm hoạt động, Trường đã thực hiện 08 đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế và định hướng của ngành, Trường đã triển khai nhiều mô hình đào tạo bồi dưỡng theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ mới cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, thuộc mọi thành phần kinh tế.
Ngày 03/8/2009, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông Online chính thức được ra mắt tại địa chỉ www.ics.edu.vn. Với sự kết hợp hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, Trường hy vọng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ở khắp mọi miền đất nước có thể tham gia học tập mọi lúc, mọi nơi. Đến nay, hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường đã có trên 20 bài giảng điện tử về các kiến thức ngành Thông tin và Truyền thông, cũng như các kỹ năng mềm.
Trường đã và đang tiếp tục thực hiện phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp học của Trường được tổ chức cả trong và ngoài giờ hành chính, ở tại Trường và các địa phương để đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của các đơn vị. Với nội dung chương trình đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, chất lượng dạy và học đã lôi cuốn đông đảo học viên tham gia, các khoá học của Trường ngày càng tăng về số lượng, đa dạng về nội dung và mở rộng địa bàn về các địa phương, đơn vị. Hàng năm, Trường đào tạo, bồi dưỡng trên 1.500 học viên. Hoạt động của Trường còn diễn ra đồng bộ ở nhiều mảng công tác như: biên soạn và cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên, công tác đào tạo hợp tác quốc tế…
Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức và giảng viên của Trường luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn. Xây dựng và phát triển Trường thực sự có uy tín đối với các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, có vị thế cao trong xã hội, khu vực và quốc tế.