1. Họ và tên: Lê Ngọc Bảo

2. Chức vụ: Chi Ủy viên, Phó hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37665959

5. Email: lnbao@mic.gov.vn
lnbao@ics.edu.vn