1. Họ và tên : Đinh Đức Thiện

2. Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37666969

5. Email:   ddthien@ics.edu.vn

ddthien@mic.gov.vn