14/07/2020
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Long

2. Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Ngõ 36 đường Cầu Diễn tổ dân phố số 8 phường Phúc Diễn,

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37669598

5. Email: nv_long@mic.gov.vn
nvlong@ics.edu.vn