14/07/2020
1. Họ và tên: Lê Ngọc Bảo

2. Chức vụ: Phó hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Ngõ 36 đường Cầu Diễn tổ dân phố số 8 phường Phúc Diễn,

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37665959

5. Email: lnbao@mic.gov.vn
lnbao@ics.edu.vn