Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin tổ chức khóa “ Quản trị truyền thông xã hội và vai trò của truyền thông chính sách”


Sáng ngày 27/5/2024, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ICI, MIC) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Thông tin và Công nghệ truyền thông phục vụ phát triển cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APCICT) tổ chức khóa Quản trị truyền thông xã hội và vai trò của truyền thông chính sách cho cán bộ công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tham dự Lễ khai giảng, về phía Trung tâm Đào tạo Thông tin và Công nghệ truyền thông phục vụ phát triển cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APCICT) có  Tiến sĩ Emmanuel Lallana, Giám đốc điều hành, IdeaCorp, Bà Nuankae Wongthawachai, cán bộ Trung tâm Đào tạo Thông tin và Công nghệ truyền thông khu vực châu Á – Thái Bình Dương; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Trần Minh  , Phó Hiệu trưởng và các cán bộ làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông cùng dự.

Ông Trần Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc khoá học

Phát biểu khai mạc Khoá học, Phó Hiệu trưởng Trần Minh nhấn mạnh, tiếp nối thành công của các Khóa đào tạo do Trường phối hợp với Trung tâm năm 2023, Trường tiếp tục tổ chức các Khóa đào tạo, gồm “Quản trị truyền thông xã hội và Vai trò của truyền thông chính sách”, “Chính phủ số và Chuyển đổi số” và “AI, Blockchain và IoT: Sự tiến hóa, tầm nhìn, xu thế và thách thức. Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học  cho cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2024.
Trong khóa học này các học viên được tìm hiểu về truyền thông xã hội và  Truyền thông chính sách. Ngày nay,  truyền thông xã hội xuất hiện tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích trong việc truyền tải, tiếp nhận, chia sẻ thông tin, phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Tuy nhiên, với cơ chế lan truyền thông tin nhanh, khó kiểm soát, truyền thông xã hội đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với đời sống xã hội, đặc biệt trong văn hóa ứng xử, phát ngôn trên mạng xã hội. Bên cạnh sự phát triển của truyền thông xã hội thì Truyền thông chính sách có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, góp phần to lớn vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng;
chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu lãng phí và suy thoái đạo đức, lối sống…
Nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông xã hội và truyền thông chính sách. Phó Hiệu  trưởng Trần Minh nhấn mạnh Khóa “Quản trị truyền thông xã hội và Vai trò của truyền thông chính sách” sẽ trao đổi, chia sẻ về các chủ đề: Truyền thông xã hội và Quản trị truyền thông xã hội; Khung Truyền thông chính sách, cách xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách đến các học viên. Đồng thời Phó Hiệu trưởng Trần Minh yêu cầu các học viên phát huy tinh thần học hỏi, trao đổi, thảo luận để những giờ học thực sự hữu ích, chất lượng; Chủ động đưa ra những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc; trao đổi, thảo luận cùng giảng viên để được giải đáp kịp thời
Nuankae Wongthawachai cán bộ Trung tâm Đào tạo Thông tin và Công nghệ Truyền thông phát biểu tại Khóa học
Phát biểu tại khóa học bà Nuankae Wongthawachai, cán bộ Trung tâm Đào tạo Thông tin và Công nghệ truyền thông phục vụ phát triển cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương đánh giá cao sự hợp tác giữa Trường, Bộ và Trung tâm  đồng thời bà cũng khẳng định tầm quan trọng của khóa học này.  Bên cạnh đó Trung tâm  mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Trường trong các khóa học tiếp theo trong chương trình dự án hợp tác.
Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng