Khai giảng khóa “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương” năm 2024 tại Hà Nội


Sáng ngày 24/5/2024, tại trụ sở làm việc,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng Khóa  “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương” cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tới dự Lễ Khai giảng, có ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể học viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long  phát biểu Khai giảng  khóa  học

Phát biểu Khai giảng khóa học, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ: Với chương trình học theo khung chương trình chuẩn đã được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 420/ QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022. Chương trình học tập được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể; tổng thời gian bồi dưỡng là 06 tuần, với 160 tiết học . Khóa bồi dưỡng được tổ chức  với mục tiêu củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và  chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, Lãnh đạo Trường đề nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.  Năm 2024, các nội dung của chương trình đào tạo bồi dưỡng ngạch Chuyên viên  và tương đương, các học viên được học trên Trường đào tạo, bồi dưỡng số của Trường

Toàn cảnh Lễ  khai giảng