Khai giảng khóa Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương


Sáng ngày 20/5/2024, tại trụ sở làm việc, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Khai giảng khóa “Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương” năm 2024 cho công chức ngành Thông tin và Truyền thông.
Tham dự lễ khai giảng, có ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường cùng học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Ông Nguyễn Văn Long – Phó  Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng khóa học, ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Với chương trình học là chương trình mới do Bộ Nội vụ ban hành theo quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể. Khóa bồi dưỡng được tổ chức để củng cố, cập nhật cho học viên kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.
Bên cạnh đó, thông qua khóa học, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực sự bổ ích, hiệu quả đối với chức trách và nhiệm vụ của chuyên viên chính. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học,  Hiệu trưởng đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Đồng thời, các nội dung của chương trình đào tạo bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương, các học viên được học trên Trường đào tạo, bồi dưỡng số của Trường.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng