Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Khai mạc Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023


Chiều ngày 27/10/2023, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023.
Tham dự lễ khai mạc, về phía Học viện Hành chính quốc gia có PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường, các thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc và các thí sinh tham gia dự thi.
Tại Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, Trường được phê duyệt tuyển dụng 09 chỉ tiêu cho 04 vị trí việc làm. Cụ thể: Vị trí Chuyên viên Quản lý đào tạo, bồi dưỡng 06 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên về Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế 01 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên về Hành chính – Tổng hợp 01 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên về Kế hoạch – Tài chính 01 chỉ tiêu. Sau khi tiến hành kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, có 12 Phiếu đăng ký dự tuyển của 12 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Vòng 1.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu khai mạc Kỳ thi tuyển dụng

Phát biểu tại buổi khai mạc TS. Đinh Đức Thiện  – Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: Công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên và quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông luôn coi trọng việc tổ chức tuyển dụng viên chức để lựa chọn những nhân sự có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Để kỳ tuyển dụng viên chức thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện đề nghị các Ban: Giám sát, Coi thi, và các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm quy chế và nội quy tuyển dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng tuyển dụng giao; đối với các thí sinh dự thi, yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế thi tuyển, hãy bình tĩnh, tự tin, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, ôn tập để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.

Ông Bùi Huy Tùng – Trưởng ban coi thi phổ biến quy chế thi tới các thí sinh

Tại lễ khai mạc, Hội đồng tuyển dụng đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Ban coi thi; thông qua nội quy, quy chế kỳ thi
Theo kế hoạch, Các thí sinh sẽ tham gia thi  vòng 1 với hai phần thi kiến thức chung và tiếng anh vào ngày 28/10, vòng 2 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11

 Toàn cảnh Lễ khai mạc kỳ  thi tuyển dụng viên chức  năm 2023