Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương


Chiều ngày 01/8/2023, tại trụ sở làm việc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính” năm 2023 cho công chức ngành Thông tin và Truyền thông.
Tham dự lễ khai giảng, có ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường cùng học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Ông Nguyễn Văn Long – Phó  Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Với chương trình học là chương trình mới do Bộ Nội vụ ban hành theo quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể. Lớp bồi dưỡng được tổ chức để trang bị, cập nhật cho học viên khối kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của công chức; góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho công chức góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Bên cạnh đó, thông qua lớp học, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực sự bổ ích, hiệu quả đối với chức trách và nhiệm vụ của chuyên viên chính. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học,  Hiệu trưởng đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng