Triển lãm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05/2023


 

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ  Việt Nam( 18/5/2013-18/5/2023), từ ngày 18-19/05/2023, Chi đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với lực lượng đoàn viên là những nhà nghiên cứu khoa học trẻ với tỷ lệ đoàn viên có trình độ chuyên môn cao (60% trình độ Thạc sỹ, 5% Tiến sỹ) tổ chức trưng bày các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ từ năm 2018 đến nay; những cuốn sách thiết thực, ý nghĩa liên quan đến lĩnh vực báo chí, truyền thông,…

Đoàn viên Trường với các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và những cuốn sách thiết thực, ý nghĩa liên quan đến lĩnh vực báo chí, truyền thông,

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ; tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.