Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông


Ngày 13/7/2022, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiêm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.
Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có ông Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng,Thứ trưởng; về phía Trường, có ông Đinh Đức Thiện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày những kết quả Trường đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng phương hướng, nhiệm vụ của Trường trong 6 tháng cuối năm

 

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ cùng sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu của tập thể viên chức và người lao động của Trường, Trường đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với các kết quả nội bật đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trường đã tổ chức được 59 khóa cho 3.978 lượt học viên; Trong đó đối với các lớp ngân sách nhà nước Trường đã tổ chức được 9 lớp  cho 893 lượt học viên, đối với các lớp xã hội hóa Trường đã tổ chức được 48 lớp cho 3085 lượt học viên.

 

 

Đại diện các đơn vị trong Trường phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trường cũng gặp phải những khó khăn, tại Hội nghị, các Phó Hiệu trưởng phụ trách các đơn vị trong Trường và Trưởng các đơn vị Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; phòng Ứng dụng Công nghệ số, Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo cũng đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm biểu dương những kết quả nội bật mà Trường đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chia sẻ những kinh nghiệm để giải quyết những khó khăn mà các  đơn vị của Trường đang gặp phải. Để triển khai tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu Trường bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ hiện nay. Đối với vấn đề này, Trường cần bám vào khung chương trình chuyển đổi số đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt làm cơ sở pháp lý để làm việc với các địa phương trong việc đào tạo chuyển đổi số hiện nay. Bên cạnh đó, Trường cũng có trách nhiệm rà soát đối tượng cần đào tạo đồng thời phân loại chức danh cũng như các hạng đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, Trường cần xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số phù hợp với nhiều đối tượng và xây dựng đội ngũ cộng tác viên giúp Trường  kiểm tra các chương trình đào tạo giúp Trường ngày càng hoàn thiện chương trình đào tạo về lĩnh vực này. Đối với việc xây dựng học liệu số, Trường chủ động triển khai xây dựng định nghĩa về học liệu số, bắt tay vào làm mẫu, trước khi triển khai cũng như lựa chọn học liệu làm thử trong học liệu số.
Tại Hội nghị, thừa lệnh Hiệu Trưởng, Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính Phạm Hải Tâm đã công bố các Quyết định khen thưởng các tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường trong năm 2021,2022.

 

Thứ trưởng Phan Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện

 

 

Thứ trưởng Phan Tâm trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 cho  tập thể Khoa Lý luận cơ bản

 

Thứ trưởng Phan Tâm trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021 cho tập thể phòng Tổ chức, Hành chính

 

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2019- 2021 cho bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long trao Bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2020-2021 cho tập thể Phòng Tổ chức, Hành chính và  tập thể Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo

Thứ trưởng Phan Tâm trao Bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2020-2021 cho Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trần Minh

 

 Thứ trưởng Phan Tâm trao Bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2020-2021 cho 8 viên chức của Trường

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Phan Tâm đông thời Hiệu trưởng cũng xin hứa với Thứ trưởng và Lãnh đạo Bộ, tập thể Trường luôn đoàn kết hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.