29/10/2020

Tin hoạt động của Trường

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Hà Nội

26/10/2020

 Sáng ngày 23/10/2020, tại  Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp  phòng và tương đương cho 62 [...]

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về CNTT&TT”

26/10/2020

Sáng ngày 22/10, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công [...]

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Cục Xuất bản In và phát hành

21/10/2020

Chiều ngày 14/10/2020 tại hội trưởng tầng 2, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông(Trường) đã  ký kết  chương trình phối hợp công tác với Cục Xuất bản, In và Phát hành(Cục). Tham dự [...]

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông được tặng bằng khen của Bộ trưởng trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội thi đua yêu nước của Bộ

21/10/2020

Chiều 12/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025). Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã [...]

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Công ty cổ phần điện ảnh và truyền thông pháp luật TPP

21/10/2020

Sáng ngày 02/10/2020 tại hội trưởng tầng 2, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã ký Biên bản  ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Điện ảnh và Truyền thông [...]

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng II” năm 2020 tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn

21/10/2020

Sáng ngày 13/10/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thống tấn xã, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng lớp “ Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên [...]

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 10/2020

21/10/2020

Sáng ngày 05/10/2020, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, [...]

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Công ty cổ phần iBosses Việt Nam

05/10/2020

Chiều ngày 28/9/2020 tại hội trưởng tầng 2, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã ký kết biên bản  ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần iBosses Việt Nam (Công [...]

Đoàn Thanh niên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tiếp sức “Cùng em đến trường”

28/09/2020

Ngày 11/9, nhân dịp năm học mới, Chi Đoàn phối hợp Công đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT và Chi Đoàn Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” [...]

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Khai giảng trực tuyến lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về CNTT&TT”cho Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông

24/09/2020

Sáng 22/09/2020, tại Hội trường tầng 1, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức Lễ Khai giảng trực tuyến lớp “Bồi dưỡng kiến thức [...]