09/08/2020

Tin hoạt động của Trường

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham gia thiện nguyện tại Ba Vì

31/07/2020

Với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” cũng như mong muốn san sẻ phần nào khó khăn thiếu thốn của những phụ nữ dân tộc thiểu số, được sự cho phép của Lãnh đạo Trường, sáng ngày 23/7/2020, Công [...]

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” tại tỉnh Bến Tre

23/07/2020

Trong hai ngày 11/7/2020  và ngày 13/7/2020 tại tỉnh Bến Tre Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” cho học viên [...]

Buổi học tập thực tế của Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh năm 2020

23/07/2020

Thực hiện quy định của Bộ Nội Vụ về hoạt động nghiên cứu thực tế trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, sáng ngày 16/7/2020, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông [...]

Khai giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” năm 2020 tại Nha Trang

10/07/2020

Sáng ngày 06/7/2020, tại Nha Trang, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” cho 40 phóng viên, [...]

Bế giảng lớp”Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” K12- BTV, PVIII. 01. ĐT tại Bắc Giang

10/07/2020

Ngày 07/7/2020, tại Bắc Giang, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức Lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” K12- BTV, PV III.01.ĐT [...]

Khai giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II”năm 2020 tại Đài tiếng nói Việt Nam

26/06/2020

Sáng ngày 13/06/2020, tại  Đài tiếng nói Việt Nam,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” cho đội ngũ phóng viên [...]

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” năm 2020 tại thành phố Hà Nội

26/06/2020

Sáng ngày 17/6/2020, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) tổ chức Lễ Khai giảng  lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính”cho học viên là cán bộ công [...]

Khai giảng lớp “ Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại” năm 2020 tại Thanh Hóa

26/06/2020

Ngày 23/06/2020, tại Thanh Hóa, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “ Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác [...]

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/06/2020

 Sáng ngày 11/6/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) phối hợp cùng với Cục Báo Chí (Cục) tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng [...]

Khai giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” năm 2020 tại Đà Nẵng

16/06/2020

Sáng ngày 12/6/2020, tại Đà Nẵng,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” cho 60 phóng viên, biên [...]