15/04/2021

Lễ ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường


Sáng ngày 25/03/2020 tại trụ sở làm việc , Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ  ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số với Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường. thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường có ông Nguyễn Thanh Bình – Viện trưởng cùng bộ máy lãnh đạo của  Viện;  về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Truyền  thông  có ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng cùng quản lý các đơn vị thuộc Trường.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT ông Đinh Đức Thiện và Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và môi  trường ông Nguyễn Thanh Bình ký kết biên bản hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số.
Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học và môi trường. Có chức năng truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên

Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Hai bên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với  mong muốn phát huy tối đa năng lực, khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn giải pháp số, chuyển đổi số nhằm: Góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin khác; Khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai Bên; Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của cả hai Bên; Tham gia quá trình tạo dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối toàn cầu; Đồng hành trong nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, huấn luyện và kết nối các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các nhà khởi nghiệp các doanh nghiệp tại Việt Nam;Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững.
Hai bên đồng ý sẽ cùng bàn bạc, trao đổi và thống nhất trước khi triển khai các nội dung đào tạo, tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo, bồi dưỡng hiện nay và  các quy định của bên Trường

Lãnh đạo Viện tặng hoa Lãnh đạo Trường tại Lễ ký kết

Lãnh đạo Trường tặng sách Lãnh đạo Viện tại Lễ ký kết

Trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, phát huy hết thế mạnh, tiềm lực của mỗi bên, tăng cường sự gắn kết, thắt chặt mối quan hệ, lễ ký kết hợp tác đào tạo bồi dưỡng về chuyển đổi số diễn ra trong không khí trang trọng, hợp tác và được sự ủng hộ của hai bên liên quan