01/03/2021

Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021


Sáng ngày 14/01/2021, tại trụ sở làm việc, Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Chi bộ Trường) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021”.

 Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đinh Đức Thiện, ủy viên Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường, các đồng chí trong Chi ủy, Lãnh đạo Trường, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Lê Ngọc Bảo, Chi ủy viên Chi bộ trình bày dự thảo Báo cáo

 Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Chi bộ. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những nhiệm vụ mà Chi bộ Trường đã làm được trong năm 2020 cũng như đưa ra những nhiệm vụ năm 2021 cần thực hiện.
 Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ Nhà trường đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.  Trong năm qua, Chi bộ Trường đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển đảng viên… đặc biệt sự lãnh đạo của  Chi ủy, Lãnh đạo Trường đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các tham luận về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao kết nạp Đảng viên mới, vai trò của tổ chức công Đoàn với công tác xây dựng Chi bộ Trường của các Đảng viên.

 Đảng viên Lê Tiến Dũng  trình bày tham luận “Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 Đảng viên Lê Thị Quý trình bày tham luận “ Vai trò của tổ chức Công Đoàn với công tác xây dựng Chi bộ”

 Đảng viên Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày tham luận “ Nâng cao kết nạp Đảng viên mới”

Qua các bài tham luận cho thấy, các đơn vị trực thuộc Nhà trường đều được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Toàn Chi bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người. Chi bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Bí thư Chi bộ Đinh Đức Thiện trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ cần có sự đóng góp của toàn thể Đảng viên. Những đảng viên tiêu biểu suất sắc sẽ làm cho Chi bộ ngày càng phát triển.  Tôn vinh những đảng viên tiêu biểu, tại Hội nghị Chi bộ đã trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Bí thư Chi bộ Đinh Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường Đinh Đức Thiện nhấn mạnh: trong thời gian tới, Chi bộ Trường cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo  Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Để làm được việc đó, năm 2021, Chi bộ Trường tập trung vào các công việc sau:

  1. Thi tuyển viên chức, bổ sung đội ngũ cán bộ cho Trường
  2. Nâng cấp Chi bộ Trường lên thành Đảng bộ
  3. Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Trường
  4. Tiếp nhận, sửa chữa và đưa vào hoạt động trụ sở làm việc tại Nha Trang
  5. Chuyển dịch hình thức đào tạo truyền thống sang hướng đào tạo online. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, chính phủ điện tử ở các địa phương