01/03/2021

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Hà Nội


 Sáng ngày 23/10/2020, tại  Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp  phòng và tương đương cho 62 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp  phòng và tương đương của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tham dự Lễ khai giảng, về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có ông Đỗ Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Trí Dũng phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Trí Dũng đánh giá  công tác chuẩn bị của Trườn g để tổ chức khóa học này. Đồng thời ông cũng đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc các quy định về chương trình bồi dưỡng, kỷ luật, kiểm tra đánh giá… để lớp  học đạt được kết quả cao và các học viên tích lũy được nhiều kiến thức quý báu phục vụ cho công việc chuyên môn.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học,TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh vai trò của lớp học Tham gia lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng 09 chuyên đề giảng dạy và 3 chuyên đề báo cáo theo chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành để thực thi chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc theo yêu cầu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức….Để đảm bảo sự nghiêm tuc và tập trung cao cho toàn khóa học, Hiệu trưởng đề nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa hoc.

Toàn cảnh Lễ khai giảng