01/03/2021

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Công ty cổ phần điện ảnh và truyền thông pháp luật TPP


Sáng ngày 02/10/2020 tại hội trưởng tầng 2, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã ký Biên bản  ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Điện ảnh và Truyền thông pháp luật TPP (Công ty).
Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Công ty cổ phần Điện ảnh và Truyền thông pháp luật TPP có bà Trần Thị Thúy, Tổng Giám đốc cùng bộ máy lãnh đạo của công ty; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Đinh Đức Thiện- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí cán bộ quản lý các đơn vị của Trường.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT ông Đinh Đức Thiện và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện ảnh và Truyền thông pháp luật TPP bà Nguyễn Hoàng Dịu Hiền ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường)  là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Công ty Cổ phần Điện ảnh và Truyền thông pháp luật TPP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, điện ảnh, Công ty có thế mạnh cung cấp các gói truyền thông, quảng cáo; sản xuất các phim ngắn, tin truyền hình.
Hai bên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với mong muốn phát huy tối đa năng lực, khả năng của mỗi bên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, điện ảnh nói riêng. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng chương trình kế hoạch hành động, phối hợp đồng bộ triển khai trên tinh thần đồng thuận và cùng chia sẻ lợi ích hợp tác mag lại. Trường sẽ cùng Công ty phối hợp thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực điện ảnh, báo chí, truyền thông như: nghiệp vụ diễn xuất, đạo diễn, MC, biên tập, quay và dựng phim, nghiệp vụ báo chí … thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường.
Hai bên đồng ý sẽ cùng bàn bạc, trao đổi và thống nhất trước khi triển khai các nội dung đào tạo, tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo, bồi dưỡng hiện nay và các quy định của bên Trường.

Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường và Công ty

Trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, phát huy hết thế mạnh, tiềm lực của mỗi bên, tăng cường sự gắn kết, thắt chặt mối quan hệ, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra trong không khí trang trọng, hợp tác và được sự ủng hộ của hai bên liên quan./.