29/10/2020

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Công ty cổ phần iBosses Việt Nam


Chiều ngày 28/9/2020 tại hội trưởng tầng 2, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã ký kết biên bản  ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần iBosses Việt Nam (Công ty) .
Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Công ty cổ phần iBosses Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Tổng Giám đốc; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Đinh Đức Thiện- Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Long- Phó Hiệu trưởng, ông Trần Minh- Phó Hiệu trưởng cùng quản lý các đơn vị của Trường

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT ông Đinh Đức Thiện và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần iBosses Việt Nam ông Nguyễn Hữu Thái Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

 Với thế mạnh của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số.
 Thế mạnh của Công ty cổ phần iBosses Việt Nam là tổ chức với sứ mệnh tạo dựng hệ sinh thái số siêu kết nối toàn cầu, đồng hành, đào tạo, huấn luyện, đầu tư và kết nối các nhà doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, phát huy hết thế mạnh, tiềm lực của mỗi bên, tăng cường sự gắn kết, thắt chặt mối quan hệ, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra trong không khí trang trọng, hợp tác và được sự ủng hộ của hai bên liên quan.
Biên bản ghi nhớ hợp tác với mong muốn phát huy tối đa năng lực, khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.. Hai bên sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động, phối hợp đồng bộ triển khai trên tinh thần đồng thuận và chia sẻ quyền lợi cho cả hai bên. Trên cơ sở, Trường chủ trì tuyển sinh chuẩn bị các nội dung đào tạo, cố vấn và huấn luyện chuyển đổi số. Đồng thời  Trường cùng với công ty cổ phần iBosses xây dựng mạng lưới các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho công tác đào tạo, tư vấn và huấn luyện phục vụ chuyển đổi số, xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình giáo trình phục vụ đào tạo, huấn luyện chuyển đổi số

Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ ký kết  biên bản ghi nhớ hợp

Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Công ty chúc mừng sự hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường và Công ty