09/08/2020

Khai giảng lớp “ Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại” năm 2020 tại Thanh Hóa


Ngày 23/06/2020, tại Thanh Hóa, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “ Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại” cho 40 học viên là Lãnh đạo và cán bộ phụ trách về thông tin đối ngoại của Phòng Văn hóa Thông tin huyện; Đội ngũ biên tập viên, phóng viên của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của  05 huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân.
Tham dự lễ khai giảng, về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường; về phía huyện Quang Sơn có ông Chu Đình Trọng, Phó Chủ tịch cùng toàn thể học viên của lớp học.

Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo  phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo  đã nêu rõ mục tiêu, nội dung chương trình và giảng viên của lớp học. Cụ thể: Nội dung học tập gồm 02 phần: Bồi dưỡng kiến thức về chính sách, hoạt động thông tin đối ngoại; Kỹ năng khai thác thông tin, đưa tin và Kỹ năng giao tiếp đối ngoại. Giảng viên của khóa học có trình độ lý luận, nghiệp vụ và có kinh nghiệm thực tế lâu năm, nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách, chiến lược và có kỹ năng truyền đạt kiến thức tốt sẽ  giúp học viên trang bị và cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong hoạt động thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ hội  nhập quốc tế và ngoại giao trong giai đoạn hiện nay.
 Để khóa học đạt chất lượng, hiệu quả, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy học tập, phát huy tinh thần học hỏi, trao đổi, tương tác giữa học viên với giảng viên và giữa các học viên với nhau thông qua các tình huống tại lớp học này. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Phó Chủ tịch Chu Đình Trọng phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại khóa học Phó Chủ tịch huyện Quang Sơn Chu Đình Trọng cũng quán triệt mục tiêu và ý nghĩa của lớp học này đồng thời ông cũng bày tỏ mong muốn các học viên hoàn thành chương trình học tập đạt kết quả tốt nhất

Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo tặng sách cho Nhà văn hóa bản Ngàm

Sau Lễ khai giảng lớp học, đại diện Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo đã đến thăm và tặng sách cho Nhà Văn hóa bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quang Sơn.

Lãnh đạo Trường chụp ảnh lưu niệm tại Nhà văn hóa bản Ngàm