09/08/2020

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2020 tại Hà Nộị


Chiều ngày 18/5/2020, tại 115 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) phối hợp cùng với Cục Báo Chí (Cục) tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí”cho145 học viên là lãnh đạo hoặc đang trong diện quy hoạch lãnh đạo của 60 cơ quan báo chí trên cả nước.

Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông  Nguyễn Văn Long-  Phó Hiệu trưởng; về phía Cục Báo Chí có ông Nguyễn Thanh Lâm,Cục trưởng cùng toàn thể học viên.

 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Long –  Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Lớp học được tổ chức với mục tiêu trang bị cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực báo chí; Cung cấp kiến thức về nghiệp vụ quản lý báo chí và kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí cho học viên sẽ được bổ nhiệm là lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng như đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí (theo quy định về điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí tại điều 6, Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của ban bí thư Trung ương ban hành “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí”). Bên cạnh đó, thông qua lớp học các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để nâng cao năng lực và hiệu quả cho công tác quản lý báo chí. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi, trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ Khai giảng, Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh sự cần thiết và trách nhiệm của các học viên trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực kiến thức mới phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, Cục trưởng đảm bảo Trường và Cục tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ khóa học nhằm đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh Lễ khai giảng