25/09/2020

Thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” năm 2020


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III và “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III” năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm  Chieu sinh khoa boi duong chuc danh phong vien, bien tap vien hang III.