14/07/2020

Cán bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Bộ TT&TT tổ chức năm 2020


Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương về hiến máu bù đắp kịp thời lượng máu dự trữ, đặc biệt nhóm máu O. Sáng ngày 14/01/2019 Bộ TT&TT đã tổ chức hiến máu với chủ đề “Trái tim tới trái tim”.
Phát huy truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, hòa chung với hoạt động hiến máu của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ, đoàn cán bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham gia tích cực hoạt động này. Đây là nghĩa cử cao đẹp và là hoạt động có ý nghĩa của cán bộ công chức, viên chức Bộ TT& nói chung và của cán bộ, công chức, viên chức Trường nói riêng

Với lượng máu hiến tặng của các cán bộ công chức, viên chức sẽ đáp ứng phần nào lượng máu đang thiếu hụt trong Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cũng như cứu giúp các bệnh nhân đang cần truyền máu.
Dưới đây là một số hình ảnh

  

Đoàn Cán bộ của Trường tham gia hiến máu