26/05/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 12/2019


Sáng ngày 02/12/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và báo cáo kết quả công tác tháng 11/2019, định hướng chương trình hành động trong tháng 12/2019.
Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo cùng toàn thể viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 11/2019

và định hướng chương trình hành động trong tháng 12/2019

Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 12/2019.
Trong tháng 11, các công tác:  Tổ chức, hành chính; Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng; ra đề và chấm bài kiểm tra các khóa/lớp… với những nội dung chính như sau:
  1. Về công tác tổ chức, hành chính
Trường chuẩn bị các thủ tục để trình Bộ xét khen thưởng “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” năm 2019 cho Trường.
Trường làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện thủ tục xin diện tích làm việc tại tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA) và cơ sở tại Nha Trang. Hiện nay, Bộ đã ban hành Quyết định giao diện tích làm việc cho Trường tại tòa nhà VNTA.
  1. Về công tác Đào tạo, bồi dưỡng
– Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch Bộ giao
Đến thời điểm hiện nay, Nhà trường đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc Bộ sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể, trong tháng 11 Trường tổ chức các lớp “Bồi dưỡng cho Lãnh đạo cấp phòng và tương đương”;  “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề án và kế hoạch công tác” và lớp “Bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra chuyên môn trong hoạt động quản lý”.
Bên cạnh đó, Trường tổ chức quản lý học tập lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019 tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình và Quảng Nam và lớp “Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020” tại Đăk Lăk
– Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
Trường khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Đà Nẵng và tổ chức lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” tại Bắc Sơn, Lạng Sơn.
Bên cạnh việc tổ chức các lớp, Trường tổ chức quản lý học tập lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Vũng Tàu; lớp “Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Truyền thông’ tại Hải Phòng; các lớp “Trung cấp lý luận chính trị – hành chính”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng…
Tháng 11/2019, Trường cũng đã phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức Diễn đàn “Báo chí và Công nghệ” và Lễ ký kết Dự án “Phát triển Báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 – 2024” với Công ty Cổ phần sữa Vinamilk.
  1. Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Trường tham gia thực hiện hoạt động đề tài cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi nước ta” mã số CTDT.49.18/16-20.
Trường thành lập hội đồng và thực hiện nghiệm thu các đề tài sáng kiến cấp sơ sở năm 2019.
Cùng với đó, Trường luôn duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và có kế hoạch chuyển đổi theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
  1. Về công tác biên soạn chương trình, tài liệu
Trường hoàn thiện chỉnh sửa nội dung in và phát hành 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng III” gồm 02 cuốn: Kiến thức chung và Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Đối với 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng I” vẫn tiếp tục theo dõi việc biên soạn các chuyên đề của các chuyên gia. Và tập hợp nội dung các chuyên đề đã hoàn thiện. Đồng thời, Trường hoàn thiện dự thảo 02 chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị viên hệ thống Hạng II, III”.
Trường triển khai xây dựng dữ liệu các câu hỏi trắc nghiệm để ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” năm 2019 của Trường và ra đề và chấm bài kiểm tra lần 01, lần 02 cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”,  “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp lý luận chính trị – hành chính”, “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III”, “Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019.
Đối với định hướng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12/2019, Trường tập trung vào các công việc sau:
– Các đơn vị tham gia thực hiện hoạt động đào tạo, bối dưỡng: Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hoàn thiện việc thanh, quyết toán các khóa/lớp đã tổ chức trong năm 2019.
– Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện thủ tục tiếp nhận cơ sở vật chất cho Trường.
– Tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.
– Tăng cường hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, Cụ thể: Trước mắt, phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh ghi hình và tạo dựng bài giảng điện tử thuộc chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và  nghiên cứu đưa thêm thời lượng các chương trình bồi dưỡng bằng phương thức trực tuyến.
– Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin Hạng I, II, III” theo Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT để trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ.