28/01/2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông


Sáng ngày 01/8/2019, tại Hội trường 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Trường có TS. Đinh Đức Thiện- Hiệu trường Trường, ThS. Nguyễn Văn Long- Phó Hiệu trưởng, ThS Lê Ngọc Bảo- Phó Hiệu trưởng  cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên Nhà trường.


Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo
sơ kết 6 tháng đầu năm
và  triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Trường

Tại Hội nghị, Ts. Đinh Đức Thiện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện những kết quả mà Trường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong công tác  đào tạo, bồi dưỡng.  Trong 6 tháng đầu năm, Trường đã tổ chức được các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp Lý luận chính tri – hành chính”, “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” với 67 lớp cho 4.790 lượt học viên. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng lớp năm 2019 tăng 31% và số học viên tăng 35%.. Cùng với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, báo cáo chỉ ra những khó khăn, tồn tại, dự kiến công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Trường.  Do vậy,Trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Trường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019.
Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường, đồng chí Trần Tuấn Ngọc- Trưởng phòng Tổ chức, hành chính công bố các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Trường trong 6 tháng đầu năm.


Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trao tặng bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2017-2018
cho các đồng chí Bảo, Đại, Trang




Lãnh đạo Trường trao giấy khen cho các cá nhân của Trường
đã có thành tích tham gia các hoạt động Thể dục thể thao năm 2019

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trao giấy khen cho tập thể phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Dịch vụ; Khoa Lý luận cơ bản có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019