Thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Chi tiết tại File đính kèmThong tin tuyen sinh dao tao thac sy dot 1, nam 2020