14/07/2020
1. Họ và tên : Đinh Đức Thiện

2. Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

3. Địa chỉ cơ quan: Ngõ 36 đường Cầu Diễn tổ dân phố số 8 phường Phúc Diễn,

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

4. Điện thoại cơ quan: (04) 37666969

5. Email:   ddthien@ics.edu.vn , ddthien@mic.gov.vn