15/04/2021

Lễ ký kết Biên bản hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam


Sáng ngày 29/01/2021 tại trụ sở làm việc, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số với Trường Đại học Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Tham dự buổi lễ ký kết, về phía  Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có ông Phan Tâm, Thứ trưởng; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;  Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có ông Phan Ngọc Trung , Thành viên Hội đồng Thành viên; Ông Phan Anh Minh , Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực; Ông Trần Bình Minh , Chánh Văn phòng ; Bà Lê Thị Lam Trà – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực; ông Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường, Viện Trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; ông Phan Minh Quốc Bình – Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cùng quản lý các đơn vị của hai trường và các khách mời của hai đơn vị.

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết biên bản hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

Chứng kiến Lễ ký kết và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa hai Trường, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đánh giá cáo lễ ký kết này. Theo Thứ trưởng đây là một hợp tác rất kịp thời và thiết thực, góp phần triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với cuộc cách mạng 4.0 mà nội dung chính là chuyển đổi số, với những đột phá nhờ công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt như vậy ở trong phát triển của các quốc gia. Chính vì vây chuyển đổi số là cơ hội vô giá để các các quốc gia phát triển đất nước đột phá, là một trong những đột phá chiến lược giai đoạn 2021- 2030 để đất nước phát triển nhanh và bền vững góp phần thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao trong năm 2045. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số- những công nghệ chủ yếu của cách mạng 4.0 mà chuyển đổi số còn gắn liền với việc thay đổi tổng thể và toàn diện phương thức phát triển xã hội, thay đổi cách con người sống và hoạt động trong thời đại số. Chính vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo bồi dưỡng về chuyển đổi số nói riêng có vai trò sống còn trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện của quốc gia.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT ông Đinh Đức Thiện và Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Phan Minh Quốc Bình ký kết biên bản hợp tác

Với thế mạnh của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức tham gia quản lý hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông  trong đó có lĩnh vực chuyển đồi số.

Thế mạnh của  Đại học Dầu khí Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất- kinh doanh trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực dầu khí và năng lượng, lĩnh vực đào tạo khởi nghiệp số và chuyển đổi số, thông tin và truyền thông cho các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí.

Trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, phát huy hết thế mạnh, tiềm lực của mỗi bên, tăng cường sự gắn kết, thắt chặt mối quan hệ, lê ký kết biên bản  ghi nhớ diễn ra trong không khí trang trọng, hơp tác và được sự ủng hộ của các bên liên quan.

Biên bản  hợp tác với mong muốn  sẽ gắn kết hai trường phát huy tối  đa khả năng của hai bên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, đào tạo chuyển đổi số nói riêng góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ năng lực đi ra toàn cầu. Mối quan hệ hợp tác giữa  hai trường sẽ thực hiện hiệu quả, phát huy tối đa năng lực khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyên gia công nghệ và tư vấn.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa hai đơn vị, phù hợp với xu thế phát triển trong  bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.

Dưới đây  một số hình ảnh của Lễ  kết  biên bản  hợp tác

Ông Phan Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Thành viên,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường ĐTBDCBQLTT&TT phát biểu tại Lễ ký kết

Thứ trưởng Phan Tâm tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Trường  Đại học Dầu khí Việt Nam

Ông Phan Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng quà lưu niệm Lãnh đạo Trường ĐTBDCBQLTT&TT

Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh lưu niêm cùng Lãnh đạo Trường , Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và  khách mời