25/09/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 03/2020


 

Sáng ngày 03/03/2020, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2020 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2020.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 02/2020 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2020

Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2020 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2020.
Trong tháng 02, các hoạt động của Trường đều được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cụ thể:

1. Công tác tổ chức, hành chính

Trường đã làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Cục Viễn thông về phương án lắp đặt các trang thiết bị cho Trường tại tòa nhà VNTA và hoàn thành phương án tiếp nhận tài sản cơ sở nhà đất tại số 01 Phan Chu Trinh, Nha Trang.
Bên cạnh đó, Trường thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Trường lên hệ thống của Bộ

2. Công tác Đào tạo, bồi dưỡng

– Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch Bộ giao

 Trường tiến hành làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về kế hoạch bồi dưỡng năm 2020 cho các cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc Bộ để trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch này. Đồng thời, Trường dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào và Cam pu Chia năm 2020.
 Ngoài ra, Trường phối hợp với Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai dự án hợp tác với Vinamilk năm 2020.

– Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội

 Trường  tổ chức khai giảng 01 lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” và 01 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” tại Đà Nẵng đồng thời, Trường tổ chức chiêu sinh các lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II, hạng III” năm 2020 và tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Đà Nẵng.
 Bên cạnh đó, Trường tổ chức quản lý học tập các lớp “Trung cấp lý luận chính trị – hành chính”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu,….

  –  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và ứng dụng CNTT

Trường xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến năm 2020. Cùng với đó, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh hoàn thiện đóng gói các bài giảng điện tử và  duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng dự kiến tháng 5/2020 hoàn thành

3. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Trường tiếp tục tham gia thực hiện hoạt động đề tài cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi nước ta” mã số CTDT.49.18/16-20.
 Tiến hành triển khai thực hiện 01 đề tài cấp Bộ và các đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 và thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự kiến tháng 9/2020 hoàn thành

4. Công tác biên soạn chương trình, tài liệu

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai các thủ tục để tiến hành họp Hội đồng cấp Bộ nghiệm 05 thu chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin; trong đó, 03 chức danh bồi dưỡng An toàn thông tin hạng I, II, III và 02 chương trình bồi dưỡng chức danh Quản trị viên hệ thống hạng II, III.
Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch biên soạn 03 chương trình Chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Phát thanh viên hạng I, II, III”  và hoàn thiện 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng I”.
Trường ra đề và chấm bài kiểm tra lần thứ nhất, thứ hai cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”,  “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp lý luận chính trị – hành chính”, “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III”, “Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”…
Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2020, Trường tập trung vào các công việc sau:
Tiếp tục phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường;
Tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;
Tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2020 cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ sau khi được Bộ phê duyệt;
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào và Cam Pu Chia năm 2020 sau khi được Bộ phê duyệt;
Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án trong năm 2020; Phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh hoàn thiện các bài giảng điện tử Phần kiến thức chung chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để họp Hội đồng thẩm định 05 chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức chuyên ngành CNTT”.
Ngoài ra, Trường tiếp tục điều chỉnh, bổ sung “Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”