26/05/2020

Công đoàn Trường tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và nhận cờ thi đua của Công đoàn TTTTT VN


Chiều ngày 08/01/2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 Tham dự Hội ghị về phía Lãnh đạo Bộ có Đồng chí Phan Tâm – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đại diện 11 Công đoàn Ngành Trung ương trong Khối thi đua, các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TTTTVN và đại diện các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TTTTVN tham dự Hội nghị.

Đ/c Chu Văn Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTTVN cho biết: Trong năm 2019, Công đoàn TTTTVN đã triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình hoạt động công đoàn trên các mặt công tác: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động nâng cao trình độ trong CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ; công tác nữ công; công tác tổ chức, phát triển đoàn viên; công tác đối ngoại; công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp và gặt hái được nhiều kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các phong trào và hoạt động công đoàn đang từng bước chuyển biến để thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của tổ chức công đoàn.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu Công đoàn TTTTVN cần tập trung bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở, gắn với chủ đề năm 2020 “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra. 
 Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020, Công đoàn TTTTVN cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn TTTTVN, kịp thời bổ sung và điều chỉnh các nhiệm vụ cho sát với sự biến chuyển của thực tiễn của Ngành và của đất nước.
Để Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả trên là nhờ sự đóng góp của các Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Thông tin và  Truyền thông.
Về thi đua, khen thưởng (Báo cáo tổng kết của Công đoàn TTTTVN): 15 tập thể được nhận Cờ thi đua và 03 tập thể nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN; 74 tập thể được nhận Cờ thi đua và 373 tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn TTTTVN. 

Công đoàn Trường nhận Cờ thi đua – Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2019

Công đoànTrường là một trong 74 tập thể được nhận cờ thi đua – Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2019 của Công đoàn TTTTVN trao tặng. Tại Hội nghị, Công đoàn Trường và các tập thể khác được tuyên dương và được trao cờ.
Đây là một vinh dự của Công đoàn Trường. Trong những năm qua Công đoàn Trường  luôn chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho  đoàn viên công đoàn Trường. Đồng thời, Công đoàn Trường sẽ phối hợp với công đoàn Ngành tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tập thể, cá nhân của Trường có thể phát huy hết khả năng của mình hoàn thành tốt công việc mà Trường và Bộ giao phó, để Trường càng ngày càng khẳng định là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tin cậy đối với các đơn vị trong và ngoài Bộ.